registratie
 
 
Het Nieuwsblad.
SHE, mode en lifestyle nieuws Voorbeeld. Namiddagnieuwsbrief, met de belangrijkste nieuwsfeiten van de dag Voorbeeld. N Nieuwsbrief, als abonnee krijg je een unieke blik in de krant van morgen Voorbeeld. Stars Gossip, elke dinsdag het nieuws van de sterren Voorbeeld.
Registratie.
Klik onderaan deze pagina op Ik ga akkoord als je klaar bent om door te gaan met jouw registratie. HOGENT wil maximaal inzetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder.
Registratie.
Klik onderaan deze pagina op Ik ga akkoord als je klaar bent om door te gaan met jouw registratie. KdG hogeschool volgt de nationale en Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Ze verwerkt je persoonsgegevens in het kader van haar decretale onderwijsopdracht.
Registratie.
Registratie Wikipedia.
Registratie Akten bewerken. In de juridische wereld kan de vastlegging van gegevens veelal verplicht of dermate belangrijk zijn, dat zonder deze registratie er geen geldigheid of bewijskracht kan worden verkregen. Er wordt dan wel van een geregistreerde onderhandse akte gesproken.
Registratie Registratie huurcontract huurcontract Regelgeving Verhuren Livios. Livios.
De registratie van alle andere huurcontracten van onroerende goederen zoals bedrijfsgebouwen, gronden, vakantieverblijven, parkings. blijft bij het oude. Doel van de registratie is de huurder te beschermen tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij de verkoop van het onroerend goed.
Registratie GKS Het Geregistreerd Kassasysteem.
for an optimal navigation., please enable your Scripts. Skip to main content. Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be. You are here. Via deze toepassing kunt u voldoen aan de registratieverplichtingen voor het geregistreerd kassasysteem GKS. Let op, kies hieronder voor de correcte registratiemodule volgens uw hoedanigheid: Ondernemer horeca-uitbater, Producent of Verdeler. Registratiemodule voor ondernemers horeca-uitbater. Als ondernemer horeca-uitbater kunt u in deze toepassing steeds.: de contactgegevens van uw onderneming registreren. de vestigingen registreren waar u met een GKS werkt. de GKS-onderdelen registreren en koppelen. Link naar de toepassing voor ondernemers horeca-uitbater.: Raadpleeg onze gids die u stap voor stap door de registratie loodst. Meer informatie over de registratieverplichtingen voor ondernemers vindt u in onze FAQ. Registratiemodule voor producenten. Als producent/ invoerder van GKS-onderdelen kunt u in deze toepassing steeds.: alle GKS-onderdelen registreren die u van een gecertificeerd model op de Belgische markt wil brengen. elke toestel aan uw verdelers toewijzen. uw voorraad toestellen en profielgegevens beheren. Link naar de toepassing voor producenten.: Raadpleeg onze gids die u stap voor stap door de registratie loodst. Download de xsd-schemas en de uitleg voor een xml-upload van de registratie van toestellen en leveringen in bulk.
Registratie huurcontract FOD Financiën.
De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis. Voor de registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte zijn er wél registratierechten verschuldigd.
Registratie van het huurcontract Belgium.be.
De registratie is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd. Het huurcontract moet worden geregistreerd in het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed zich bevindt. Voor deze registratie moet het contract dat door de verhuurder en de huurder is ondertekend of een kopie daarvan naar het registratiekantoor worden gestuurd. U kunt het bevoegde registratiekantoor met alle nuttige informatie vinden op de website van de FOD Financiën. Dankzij My Rent kan de burger zijn huurcontract voor bewoning via het internet opmaken en printen. Het geprinte en door alle partijen manueel ondertekende contract moet vervolgens gescand worden. Het gescande document kan in pdf-formaat met dezelfde toepassing via het internet ter registratie worden aangeboden. De verhuurder ontvangt daarna het geregistreerd huurcontract per post. De verhuurder kan zich ook persoonlijk aanmelden op het registratiekantoor, met twee exemplaren van het huurcontract dat door beide partijen werd ondertekend.
Procedure tot registratie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar OVAM.
Procedure tot registratie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar. Procedure tot registratie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar. De procedure tot registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar wordt beschreven in hoofdstuk 6 van VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Contactez nous

Chercher à registratie